ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านได้มากที่สุด
ด้านการศึกษา ( 2 )
33.33%
ด้านอินเทอร์เน็ต ( 1 )
16.67%
ด้านประปา ( 3 )
50.00%
ด้านไฟฟ้า ( 0 )
0.00%