หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
นายจำนงค์ แก้วพะเนียง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
  หน่วยย่อยที่ 2 การเพิ่มขึ้นของรายได้
6.1.5 มีการดำเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยที่ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้ทราบ
ตรวจสอบหลักฐานจาก
  1) ข้อทักท้วงและการดำเนินการตามข้อทักท้วงของ สตง./จังหวัด/บุคลากร สถ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2.3 การเพิ่มขึ้นโดยรวมของจำนวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาล หรือ อบต.
  ตรวจสอบจากรายรับจริงประกอบ งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของภาษี 3 เรื่อง (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย) แล้วนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
สูตรการคำนวณ (จำนวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ ปี 61 – ปี 60) X 100
จำนวนเงินภาษีฯ ที่จัดเก็บได้ปี 60
6.2.4 การเพิ่มขึ้นโดยรวมของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  ตรวจสอบจากรายรับจริงประกอบงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ของค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้วนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบประกอบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
สูตรการคำนวณ
(จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี 61 ปี 60) X 100
จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี 60
6.2.5 สัดส่วนจำนวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่จัดเก็บได้โดยรวมต่อจำนวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บได้จากรายรับจริงประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2560 กับจำนวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (กค.1) หรือทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) โดยนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบ
สูตรการคำนวณ
(จำนวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ปี 61 X 100
จำนวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีปี 61
 
<< หน้าแรก...     21      22      23      24     (25)  
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.คอกควาย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-984-271
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทร : 056-984-272 , 056-984-310
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
จำนวนผู้เข้าชม 1,595,427 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10