หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคอกควาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลคอกควาย
บุคลากร อบต.คอกควาย
ศาสนสถานในตำบลคอกควาย
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
นายศิริ สุกใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
1
2
3
4
5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
นายศิริ สุกใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
 
กิจกรรม
Activities
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 
วีดิทัศน์
Video
 
 
 
   
ข่าวสาร  
news  
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงเสริม [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 310 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซม ปรับป [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 396 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 452 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 401 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาค่าบำรุงร [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิ [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและ [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


จ้างซ่อมแซมพร้อมปรับปรุง ถนนลูกรังและท่อ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคต โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นซอย 1 บ้านดง หมู่ที่ 3 บ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อ คสล. DAI 1.00 ม.พร้อมคันกันสระประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึก โดย [ 19 พ.ค. 2565 ]

 
 
 
   
ข่าวสารภายนอก  
   
   
 
   
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
 
   
 
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.1/910) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (เทศบาลเมืองอุทัยธานี)  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด) (ขอส่งสำเนาหนังสือมาเป็นการประสานล่  [ 18 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13883) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13881) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 กฏ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 การดำเนินการกรณี ก.พ.ค.มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ.มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13864) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13862) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  [ 13 ต.ค. 2553 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การรายงานฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 
   
 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งนางาม โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตำบลทุ่งนางาม [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.เกาะเทโพ การจัดอบรมผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแนวทางมาตรการลดการปล่อย [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาวางท่อประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองจันเจริญ พร้อ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งนางาม บริการรับส่งผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจหาเชื้อCOVID-19 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม มอบถุงยังชีพ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกร [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจอก จังหวัดอุทัยธานี ประกาศรับสมัครและคัดเลือก เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองตัวแทนจำหน [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองฉาง [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองจอก การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณแยกถนนคอนกรีตห [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้นหลังอนามัยตำบลท่าโ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ม.ค. 2565)    อ่าน 5016  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 445  ตอบ 0  
จดทะเบียนพาณิชย์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 493  ตอบ 0  
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านได้มากที่สุด
  ด้านการศึกษา
  ด้านอินเทอร์เน็ต
  ด้านประปา
  ด้านไฟฟ้า
   
 
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
แบบยื่นใบคำร้องทั่วไป ออนไลน์ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐ
แบบคำร้องแจ้งการขอรับ
บริการทางออนไลน์
 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
รับเรื่องร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
 
   
OTOP
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี
 

วัดทองหลาง
   
TRAVEL
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร 056-984-271
นายพงษ์ศิริ ทองวัชรากร
ปลัด อบต.คอกควาย
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-262-8367
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทร : 056-984271
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
จำนวนผู้เข้าชม 10,456,666 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10