ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล คอกควาย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 10 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563114,61280,01397,1155,429--------297,169
25623333839071,01532,241206,014182,100106,156367,857329,68976,631112,8331,416,159
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 พ.ค. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2561   501
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,713,829
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี