หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
นายจำนงค์ แก้วพะเนียง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
การคมนาคม
 
 
เส้นทางการคมนาคมภายในตำบล ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และขวางทางน้ำ มีท่อระบายน้ำน้อย เมื่อถึงช่วงฤดูฝนถนนจะขาดชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อหรือขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ถนนจะมีฝุ่น ซึ่งสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน สรุปดังนี้
 

ถนนลาดยาง 16.300 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6.130 กิโลเมตร

ถนนลูกรัง 40.300 กิโลเมตร    
รวมถนนทั้งหมด 62.730 กิโลเมตร
 
แหล่งน้ำ
 
 
แหล่งน้ำทางการเกษตร ข้อมูลแหล่งน้ำของตำบลคอกควาย ที่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้
ลำห้วย 2 สาย

ลำห้วยกระเสียว
ลำห้วยแหละ
สระน้ำ 2 แห่ง

สระน้ำหมู่ที่ 3
สระน้ำหมู่ที่ 12
 
อ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง

อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 1

อ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 2
อ่างเก็บน้ำห้วยคต
บ่อน้ำบาดาล มี 17 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 13 จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 14 จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 15 จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 16 จำนวน 1 แห่ง    
ฝาย

ฝายเขาเด่น
ฝายลำห้วยกระเสียว

ฝายคลองท่าม่วง 1
ฝายคลองท่าม่วง 2
แหล่งน้ำกิน น้ำใช้
บ่อน้ำบาดาล มี 17 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 13 จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 14 จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 15 จำนวน 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 16 จำนวน 1 แห่ง    
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
 

ดิน สำหรับสภาพดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับการเกษตรทั้งเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ มีทั้งดินร่วน ดินปนทราย ดินลูกรัง

แหล่งน้ำ มีเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำ
ที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลคอกควาย เช่น ลำห้วยกระเสียว ลำห้วยท่าม่วง
 

ไม้และป่าไม้ สภาพป่าไม้โดยเฉพาะในเขตป่าอนุรักษ์จะมีสภาพป่าต้นไม้ สัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งบางพื้นที่มีสภาพธรรมชาติที่เหมาะกับการจัดหรือ พัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น น้ำตกบ้านดงเฉลิมพระเกียรติ น้ำตกปางสวรรค์ ต้นมะค่าโมงใหญ่ เป็นต้น

ภูเขา มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำ
ที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลคอกควาย

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำ มีน้ำไหลตลอดปี มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากมา
 
การสื่อสารในตำบล
 
 
เสาสัญญาณโทรศัพท์ 3 เครือข่าย ดังนี้

AIS

DTAC

Truemove
 
ประปาในตำบล
 
 
บ่อน้ำบาดาล มี 17 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 2 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 2 แห่ง
 

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 13 2 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 14 2 แห่ง
บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 15 1 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 16 1 แห่ง        
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 

มีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99 อีกร้อยละ 1 ใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
 

ผ้าทอและสับปะรดแปรรูป
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.คอกควาย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-984-271
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทร : 056-984-272 , 056-984-310
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
จำนวนผู้เข้าชม 1,611,037 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10