หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 บ้านทองหลาง ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ถึงที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร และระยะทางจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เป็นระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 352 ตร.กม. หรือ ประมาณ 220,000 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทองหลาง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
ต.ทองหลาง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ม.3
ม.9
ม.1
ม.13
ม.12
ม.14
ม.8
ม.15
ม.7
ม.16
ม.2
ม.4
ม.6
ม.5
ม.11
ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
ภูมิประเทศ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลคอกควาย เช่น ลำห้วยกระเสียว ลำห้วยท่าม่วง
 

ในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำป่าไหลหลากมากและรุนแรงจนทำให้ถนน พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายทุกปี

สภาพดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับการเกษตรทั้งเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ มีทั้งดินร่วน
ดินปนทราย ดินลูกรัง และเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าอนุรักษ์ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นมรดกโลก

สภาพป่าไม้โดยเฉพาะในเขตป่าอนุรักษ์จะมีสภาพป่าต้นไม้ สัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งบางพื้นที่มีสภาพธรรมชาติ
ที่เหมาะกับการจัดหรือพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น น้ำตกบ้านดงเฉลิมพระเกียรติ น้ำตกปางสวรรค์ ต้นมะค่าโมงใหญ่ เป็นต้น
 
ภูมิอากาศ
 
 
ในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำป่าไหลหลากมากและรุนแรงจนทำให้ถนน พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายทุกปี
 
อาชีพประชากร
 
 

การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำสวน ทำนา (ส่วนน้อย) รับจ้างทั่วไป พืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ สับปะรด มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ กลุ่มทอผ้า กรีดยางและกลุ่มทอผ้า
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนาคริสต์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
 

ประเพณีงานปิดบ้านและงานประจำปี
 
การศึกษาในตำบล
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

โรงเรียนวัดทองหลาง
โรงเรียนบ้านดง

โรงเรียนบ้านคลองหวาย
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองหวาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำพุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองหลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดง
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกควาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านห้วยคตคลองหวาย
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.คอกควาย
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-984-271
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทร : 056-984271
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
จำนวนผู้เข้าชม 7,766,833 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10